Tại sao chatbot càng huấn luyện càng ngu?

Chúng ta luôn luôn nghỉ rằng chatbot có càng nhiều dữ liệu đưa vào thì nó càng thông minh. Điều này là hiển nhiên trong thế giới thực. Chúng ta có nhiều thông tin thì xử lý tình huống uyển chuyển hơn có ít thông tin.

Đôi lúc bạn thấy xếp xử lý tình huống rất hay mà mình không nghĩ tời. Chẳng qua ông có nhiều kiến thức về vấn đề đó hơn mình thôi.
Những con robot có nhiều cảm biến như sensor siêu âm, GPS, Vision thì nó có khả năng tránh vật cản tốt hơn con robot chỉ có cảm biến siêu âm? Điều này đúng và sai. Nếu có nhiều thông tin vào mà bộ xử lý quá tải hay giải thuật ngu của ông lập trình thì nó tệ hơn con robot chỉ cần 1 cảm biến.

Bạn luôn nằm lòng rằng SIMPLE IS THE BEST

Có một số bạn nhờ mình hướng dẫn chuyển chatbot từ Many chat hay Chatfuel sang Dialogflow cho hoành tráng. Mình tham khảo các chatbot của các bạn ấy thì nó rất ổn. Hoàn toàn không cần và không nên chuyển qua Dialogflow đâu. Vì nó giống như trường hợp 2 con robot mình kể ở trên.

Quay lại tại sao chatbot càng huấn luyện càng ngu? Nó hoàn toàn không ngu, ngu là ở người lập trình đã không phân tích giải thuật thấu đáo. Trong quá trình huấn luyện tạo ra các kịch bản tương tự nhau và cuối cùng làm cho Chatbot không biết nên xử lý nó như thế nào?

Làm sao tránh trường hợp ngu hóa chatbot?

Để tránh trường hợp này xảy ra bạn phải có kiến thức khá vững về lập trình Chatbot Dialogflow trước đã. Điều này tiên quyết vì nó sẽ giúp bạn uyển chuyển trong phân tích đưa ra giải pháp cho chatbot của mình.

  1. Lập giải thuật nhất quán rỏ ràng và mạch lạc. Đây là bước quan trọng nhất
  2. Cố gắng tạo ra các Intents càng khác nhau càng tốt. Xem intent nâng cao
  3. Cố gắng sử dụng các Entities hệ thống trước khi bạn tạo ra các custom entities riêng
  4. Sử dụng slotfilling cho các intents khá giống nhau để đảm bảo dữ liệu thu thập đúng tình huống. Lưu ý life span trong slotfilling rất quang trọng để nâng cao độ chính xác lấy dữ liệu mà người dùng không bực mình
  5. Có thể tạo custom slot filling để uyển chuyển hơn. Bạn xem bài viết ở đây nha
  6. Sử dụng thành thạo context để đảm bảo lưu đồ đàm thoại được nhất quáng. Xem về context
  7. Bí quá thì dùng con người takeover nha. Bạn xem bài viết ở đây

Sau khi sử dụng hết 6 chiêu đầu tiên mà vẫn nó vẫn không thông minh được thì dùng chiêu thứ 7. Trước khi sử dụng biện pháp thứ 7 thì bạn nên kiểm tra lại bước thứ 1 nha. Nó là bước quan trọng nhất nhất

Leave a Comment