Hướng dẫn tích hợp trực tiếp Dialogflow vào tất cả các website

Trước đây việc tích hợp dialogflow vào website thường khá phức tạp. Các bạn sử dụng bên thứ 3 để tích hợp như Chatfuel, Kommunicate…

Hiện nay mọi việc dễ hơn nhiều, google đã tích hợp sẵn một đoạn Javascript để nhúng vào web. Việc này giúp bạn gắn chatbot trực tiếp từ dialogflow vào website mà không thông qua bên thứ 3. Điều này giúp chatbot đáp ứng nhanh hơn. Không bị trễ hay gián đoạn do kết nối với bên thứ 3 hoặc phát sinh lỗi do bên thứ 3

Bước 1. Bạn tạo 1 file php vd mình đặt tên là dialogflowchatbot.php

Bước 2 vào chatbot dialogflow của bạn, bên phải có nút Integration. Click vào bạn sẽ thấy phần tích hợp Dialogflow Messager (Beta). Đang là bản Beta nhưng dùng cũng khá ổn

Bạn copy đoạn mã trên và dán vào file dialogflowchatbot.php

Bước 3. Bạn upload file này lên server trong thư mục gốc của website

Bước 4. Bạn mở file index.php và khai báo file include_once “dialogflowchatbot.php”;

Và đây là kết quả thử nghiệm trên website mình

Chúc các bạn thành công

Leave a Comment